MENÜ

 Tanított tantárgyak. 2016-2017

 

Név (Végzettség)

Osztály

Tantárgy

Pintér Edit
(óvodapedagógus, általános iskolai tanító, nemzetiségi (német) tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, tanfelügyelő, minősítő szakértő)

 

1., 2., 3., 4. osztály

Német népismeret

2., 4. osztály

Ének- zene

Balogh Éva
(általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, Pedagógus I.)

7., 8. osztály

Magyar Nyelv és Irodalom

Bábáné Tóth Judit

(általános iskolai tanító, ember és társadalom műveltség terület)

1., 2. osztály

Erkölcstan/ Hit és erkölcstan

3 osztály

Technika életvitel és gyakorlat

3., 5. osztály

Vizuális kultúra

3. osztály

Környezetismeret

Napközi I. csoport

 

Nyári István

(fizika szakos tanár)

7., 8. osztály

Fizika

Málik Györgyné

(Napközis nevelő tanár)

Napközi II. csoport

 

Gyüre Éva Eszter

(német-orosz szakos tanár)

5., 7., 8. osztály

 

Német nyelv és irodalom

7., 8. osztály

Erkölcstan/Hit és erkölcstan

8 osztály

Osztályfőnöki

8 osztály

Német népismeret

Hack Ferenc Mihályné

(általános iskolai tanító, történelem szakos tanár, okleveles történelem tanár)

7., 8. osztály

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Hornok Anna

(általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület)

5., 6. osztály

Magyar nyelv és irodalom

3., 4 osztály

Testnevelés és sport

6., 7., 8. osztály

Ének- zene

6., 7. osztály

Vizuális kultúra 

7. osztály

Osztályfőnöki

Napközi II. csoport

 

Katona Lászlóné

(általános iskolai tanító,

ének szakkollégiumi képzés)

1. osztály

Osztályfőnöki, Magyar Nyelv és irodalom, Matematika, Környezetismeret, Vizuális kultúra, Technika életvitel és gyakorlat

1., 3., 5. osztály

Ének- Zene

Napközi II csoport

 

Kelemenné Hudák Ágnes
(általános iskolai tanító, természetismeret műveltségi terület, nevelőtanár, az erkölcstan tanításának elméleti és módszertani ismeretei a köznevelési intézmények 5-8.)

4. osztály

Osztályfőnöki, Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Környezetismeret, Vizuális kultúra, Technika életvitel és gyakorlat

3., 4., 5., 6. osztály

Erkölcstan/ Hit és erkölcstan

5., 6. osztály

Természetismeret

 

Kőszegi Józsefné

(általános iskolai tanító,

kémia-matematika szakos tanár)

7., 8. osztály

Kémia

Mazán Attiláné
(általános iskolai tanító,

 magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

2. osztály

Osztályfőnöki

2 osztály

Matematika, Környezetismeret, Magyar nyelv és irodalom, Vizuális kultúra, Technika életvitel és gyakorlat

Méhesi József
(pedagógiai szak)

4., 5., 6., 7., 8. osztály

Informatika

Napközi III. csoport

 

Káposzta Mercédesz

(német nyelvi és német nemzetiségi tanító)

1., 2., 3., 4. osztály

Német Nyelv és Irodalom

Restyéné Szokolay Csilla
(Matematika-technika szakos általános iskolai tanár)

5 osztály

Osztályfőnöki

5., 6., 7., 8. osztály

Technika, életvitel és gyakorlat

5., 6., 7., 8. osztály

Matematika

Téglás Tímea
(biológia, földrajz szakos tanár, BSC)

7., 8. osztály

Biológia

Vargáné Gábor Beatrix
(történelem-földrajz szakos tanár)

7., 8. osztály

Földrajz

Virág Erzsébet

(óvónő, általános iskolai tanító, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus-tanító szakterületen)

3. osztály

Osztályfőnöki, Magyar nyelv és irodalom, Matematika

Zengő Andrea

(történelem, testnevelés, német nyelv és irodalom szakos tanár)

6. osztály

Osztályfőnöki, Német nyelv és irodalom, Népet népismeret,

5., 6. osztály

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

5., 6., 7., 8. osztály

Testnevelés és Sport

                                                                                                                                             

 

Asztali nézet