MENÜ

 

Nyitólap

Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt amit szeretünk csinálni.” (Szent-Györgyi Albert)

 

Tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasót!

 

2013. szeptember 1-jétől ismét önállóan, a Dél-Békési Kistérségben egyetlen német nemzetiségi nyelvet  oktató iskolaként kezdtük a működésünket. Megújulva: Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola névvel, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartása keretében. Működésünket továbbra is szoros együttműködésben továbbra is segíti a Községi Önkormányzat.

Újulásunkhoz hozzá tartozó volt a pedagógus létszám növelése, így szeptemberben 8 pedagógussal bővült az apparátusunk. Illetve a szakmai munka növelése érdekében 6 utazó pedagógus, logopédus, SZIT-es végzettségű szakember segíti a munkánkat. Helyi gyógypedagógus tart rehabilitációs foglalkozásokat a rászorulóknak.

Fontosnak tartjuk a mindenkori szakmai megújulást a nevelőtestület részére, ezért továbbképzéseket szervezünk, és lehetőségeket biztosítunk a részvételre. Erről részletesebb tájékoztatást a honlapunkon nyújtunk.

Motivációs módszereinkben főképpen a dicsérő pedagógiát alkalmazzuk.

Továbbra is pályázatok útján támogatást nyújtunk a családoknak a szociális hátrányok leküzdésében.

Nagy gondot fordítunk a pályázatok kiaknázására, melyekkel honlapunkon ismerkedhet meg.

Kiemelten kezeljük az első négy év alapozó munkáját. Mindazon képességek és készségek, személyiségjegyek fejlesztését, önfejlesztését tartjuk fontosnak, amely a későbbi hatékony tanuláshoz, fejlődéshez elengedhetetlen. A felső tagozat  az alsóban elkezdett munkát folytatva  a továbbtanulásra készít fel. Hangsúlyos szerepet kap a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozás. Nyelvvizsgára való felkészítés is folyik, de a sikerhez a tanulói felkészülés is elengedhetetlen. A tehetséggondozás megvalósításának kitűnő lehetősége a tanulmányi versenyeken, sport versenyeken való részvétel. Ilyenek a házi, a kistérségi versenyek. Ugyanakkor fontosnak tekintjük, hogy a lemaradókat, problémával küzdőket segítsük a felzárkózásban, beilleszkedésben. Ezt a munkát gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus segíti.

Tanórákon kívüli foglalkozásaink színesek, változatosak. Profiljuk a kereslet-kínálat összeegyeztetésével alakul minden évben; a hagyományokat is szem előtt tartva (pl.: hittan, kézművesség, furulya, tömegsport, német, futball, aerobic, zumba, német nyelvvizsga felkészítés)

Minden jelentkező számára biztosítjuk a délutáni benntartózkodást, továbbá az iskolai étkeztetést. Közösségi rendezvényeink az összetartozás tudatát, élményét erősítik. Rendezvényeink sajátos, egyéni arculatot adnak az iskolaközösségnek. Ilyenek a színvonalas iskolai ünnepélyek, jótékonysági est, farsangi bálok,  vetélkedők, karácsonyi ünnepség, német nemzetiségi bemutatók, gyermeknap, anyák napja stb. Az iskola jó, és eredményes működéséhez szükség van – sokoldalú programokra,

  • legfőképpen a tanulók aktív részvételére,

  • hozzáértő és lelkes pedagógus apparátusra,

  • velünk szorosan együttműködő szülőkre.

Pedagógus társaim és jómagam nevében köszönettel tartozom minden  szülőnek és gyermeknek, akik bizalommal vannak iskolánk felé, és népes tagjai programjainknak.

 

 

 

 Intézmény neve: Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Intézményvezető: Pintér Edit

 OM azonosító: 202777

 

Asztali nézet